Hãy để Điện Mặt Trời phục vụ gia đình bạn 24/7

Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời mới nhất 2023

Hợp đồng thi công lắp đặt điện năng lượng mặt trời là mẫu hợp đồng phổ biến được ký kết giữa bên thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời với chủ đầu tư. Dưới đây là mẫu hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới áp mái mới chuẩn nhất năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới mái nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Số: …………./2021/HĐTC – ……….

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

HÒA LƯỚI TRÊN MÁI NHÀ 

 – Căn cứ Luật Dân sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

– Căn cứ Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014;

– Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan;

 – Căn cứ nhu cầu của các bên:

Hôm nay, ngày…………….………….. ;

Tại : ………………………….………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A (Chủ đầu tư) : ……………………………………………………………………

Đại diện bởi: Ông ………………..

Địa chỉ ………………………………………………………

Điện thoại ……………………….

Tài khoản số ………………………………

BÊN B (Bên nhận thầu): …………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông ………………..

Địa chỉ ………………………………………………………

Điện thoại ……………………….

Tài khoản số ………………………………

Sau khi đàm phán, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng thi công: ………………………….………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là hợp đồng) với các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THI CÔNG

1. Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công công trình: ……….……….…………………………………………………………………..……….

+ Tại địa chỉ: ………………………………………………………………….

1.2 Khối lượng công việc: Thi công trọn gói điện năng lượng mặt trời áp mái nhà hệ:…..kwp .

ĐIỀU 2 : THỜI HẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

2.1 Thời gian thi công công trình là 30 ngày.

Ngày khởi công công trình tính từ ngày Bên A thanh toán xong Đợt 1; phê duyệt bản vẽ và bàn giao mặt bằng thi công theo điều kiện quy định.

2.2 Thời hạn thi công công trình sẽ không tính vào thời gian của Bên B đối với khoảng thời gian bị đình trệ là do:

+ Lỗi của Bên A bao gồm cả việc do Bên A chậm thanh toán cho Bên B theo Hợp đồng. + Lỗi của Bên A do những thay đổi ở công trường có sự khác biệt so với thiết kế.

+ Xảy ra những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Giá trị hợp đồng

+ Tổng giá trị của Hợp đồng là: ……………………………..

(Bằng chữ………………………………………………………………………………….)

+ Chi tiết:

Stt Nội dung Đvt Số lượng Ghi chú
1  

Tấm pin năng lượng mặt trời

 

Tấm    
2  

Inverter

 

Tủ    
3  

Phụ kiện hệ thống đi kèm

 

Ht    
4  

Mô đun wifi

 

Bộ    

 + Giá trị Hợp đồng này đã bao gồm tất cả chi phí để hoàn chỉnh tại công trường.

+ Khi có phát sinh tăng, hoặc giảm hai bên sẽ căn cứ vào đơn giá thực tế tại thời điểm xảy ra phát sinh để làm phát sinh tăng hoặc giảm.

3.2 Điều kiện thanh toán, tạm ứng

– Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình: Công trình chỉ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

– Việc thanh toán được chia làm 3 đợt, cụ thể như sau:

+ Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 30% giá trị Hợp đồng, tương ứng giá trị:………………………………. đồng;

(Bằng chữ………………………………………………………………………………….)

+ Đợt 2: Sau khi Bên B tập kết pin đến công trình thì Bên A sẽ thanh toán tiếp cho Bên B 40% giá trị Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………….…… đồng;

(Bằng chữ………………………………………………………………………………….)

 + Đợt 3: Sau khi hoàn thiện công tác lắp đặt, Bên A thanh toán cho Bên B 20% giá trị Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………….…… đồng;

(Bằng chữ………………………………………………………………………………….)

+ Đợt 4: Sau khi công trình nghiệm thu đưa vào hoạt động, Bên A thanh toán cho Bên B số tiền còn lại của Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………….…… đồng;

(Bằng chữ………………………………………………………………………………….)

3.3 Hình thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B như sau:

+ Người thụ hưởng :

+ Tài khoản :

Chậm thanh toán: Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá ba (3) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 của Hợp đồng thì phải trả lãi trên số tiền vi phạm cho Bên B theo mức lãi suất cho vay tiền đồng ngắn hạn công bố bởi Ngân hàng nhà nước tại thời điểm vi phạm. Nếu Bên A chậm thanh toán từ 30 ngày trở lên Bên B có quyền tính lãi suất quá hạn theo quy định của Ngân hàng Bên B và mọi thiệt hại nếu có, do Bên A chịu hoàn toàn.

ĐIỀU 4 : QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

4.1 Bên A

+ Bàn giao mặt bằng địa điểm, tim, mốc, độ cao để Bên B tiến hành thi công;

+ Tạo điều kiện thuận lợi về kho bãi cho Bên B tập kết vật tư, thiết bị thi công;

+ Yêu cầu Bên B cung cấp vật tư, thiết bị được lắp đặt, vận hành đúng như cam kết.

+ Cử đại diện cùng Bên B giải quyết khó khăn trở ngại (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện;

+ Thông báo cho Bên B những thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có);

+ Thanh toán cho Bên B đúng hạn và đúng phương thức thanh toán đã thỏa thuận;

+ Nhận hàng Bên B giao đúng thời gian, địa điểm, có người đại diện khi hàng đến để tiến hành thủ tục giao nhận;

+ Không chịu trách nhiệm về TNLĐ và cháy nổ trong suốt quá trình Bên B thi công;

+ Thanh toán đầy đủ và kịp thời kinh phí cho Bên B;

4.2 Bên B

+ Yêu cầu Bên A tạo điều kiện thuận lợi để tập kết vật tư, nhân lực, thiết bị thi công và tổ chức thi công hoàn thành công trình;

+ Lập thiết kế kỹ thuật thi công công trình theo đúng quy định, quy trình, quy phạm của Nhà nước và đảm bảo đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

+ Cung ứng vật tư thiết bị đúng chủng loại, mẫu mã, đúng quy cách theo thỏa thuận, đảm bảo đủ điều kiện lắp đặt và hòa mạng lưới điện quốc gia;

+ Tổ chức thi công, lắp đặt theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết;

+ Thông báo cho Bên A những thay đổi trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có;

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về ATLĐ và cháy nổ trong suốt quá trình thi công;

+ Yêu cầu Bên A thanh toán kinh phí đúng thời hạn;

+ Hỗ trợ Bên A làm các thủ tục với ngành Điện phục vụ cho việc lắp đặt đồng hồ hai chiều đưa công trình vào sử dụng.

ĐIỀU 5 : NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH

5.1 Nghiệm thu công trình:

– Sau khi hoàn thành công trình, Bên B sẽ thông báo cho Bên A nghiệm thu công trình. Trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B, Bên A phải cùng với Bên B tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình và ký Biên bản nghiệm thu. Kể từ ngày thứ tư (4) trở đi, Bên B có quyền tính thêm chi phí cử người quản lý, trông coi công trình, cũng như các chi phí hợp lý khác (nếu có).

– Quá năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo lần 2 của Bên B về việc nghiệm thu bàn giao mà Bên A vẫn chưa cùng Bên B nghiệm thu bàn giao thì công trình được xem như đã được Bên B hoàn thành theo đúng khối lượng, chất lượng và tiến độ theo đúng qui của Hợp đồng. Khi đó, Bên B có quyền rút người, máy móc thiết bị ra khỏi công trình; mọi rủi ro, mất mát, hư hỏng công trình sẽ do Bên A chịu trách nhiệm.

– Sau khi ký Biên bản nghiệm thu, nếu Bên A chưa thanh toán hết bất kỳ khoản thanh toán nào theo Điều 3 của Hợp Đồng; thì Bên A vẫn chưa được phép đưa công trình vào sử dụng.

5.2 Bảo hành công trình:

– Bảo hành kỹ thuật:

+ Tấm pin năng lượng mặt trời bảo hành 12 năm (1 đổi 1) kể từ ngày 2 bên ký Biên bản nghiệm thu hàng hóa vật tư và thiết bị;

+ Bộ biến tần chuyển đổi dòng điện (Inverter) bảo hành 5 năm kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa vật tư và thiết bị.

– Điều kiện bảo hành: Tất cả các sản phẩm bị hỏng, hư hại do lỗi kỹ thuật.

– Điều kiện không bảo hành:

+ Các sản phẩm có dấu hiệu bị phá hoại bởi con người;

+ Hệ thống bị hư hại bởi thiên tai hoặc các điều kiện bất khả kháng;

+ Hệ thống bị hư hại do Bên A tự ý lắp đặt thêm tấm pin năng lượng mặt trời hoặc Inverter ngoài hợp đồng này mà chưa có sự giám sát và đồng ý của Bên B.

5.3 Bảo hành sản lượng:

– Theo quy định của nhà sản xuất;

– Điều kiện bảo hành: Tất cả các sản phẩm bị giảm hiệu suất do lỗi kỹ thuật và thời gian vận hành.

– Điều kiện không bảo hành: Hệ thống bị giảm hiệu suất do các nguyên nhân sau:

+ Hệ thống bị che khuất làm giảm hiệu suất hấp thụ bức xạ năng lượng mặt trời bởi các công trình xung quanh hoặc các công trình, vật cản khác;

+ Các sản phẩm có dấu hiệu bị phá hoại bởi con người;

+ Hệ thống bị hư hại bởi thiên tai hoặc các điều kiện bất khả kháng;

+ Hệ thống bị hư hại do bên A tự ý lắp đặt thêm tấm pin năng lượng mặt trời hoặc Inverter ngoài hợp đồng này mà chưa có sự giám sát và đồng ý của bên B.

ĐIỀU 6 : TẠM DỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

6.1 Hợp đồng thi công sẽ chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:

– Hợp đồng đã thực hiện xong, các bên đã thực hiện nghĩa vụ của mình;

– Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra mà không thể khắc phục được;

– Các trường hợp bất khả kháng;

– Do hai bên thỏa thuận;

– Nếu quá thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng và sau khi Bên B đã gửi thông báo bằng văn bản cảnh báo việc sẽ chấm dứt Hợp đồng cho Bên A nhưng Bên A vẫn không thanh toán cho Bên B, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Khi đó Bên A phải chịu phạt vi phạm Hợp đồng với mức phạt là 10% của tổng giá trị của các đợt thanh toán còn lại của Hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho Bên B.

ĐIỀU 7 : BẤT KHẢ KHÁNG

7.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: Động đất, bão, lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh hoặc các nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc các sự kiện khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có nhiệm vụ phải:

* Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

* Thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng bảy (7) ngày ngay sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra.

* Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

ĐIỀU 8 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Hợp đồng thi công này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

8.2 Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung phải được hai bên thỏa thuận thống nhất bằng văn bản. Phần sửa đổi, bổ sung sẽ là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

8.3 Nếu có tranh chấp xảy ra mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

8.4 Hợp đồng thi công này được lập thành hai (2) bản chính bằng tiếng Việt, mỗi bản tám  (8) trang; mỗi bên giữ một (1) bản chính có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)                                              (ký, ghi rõ họ tên)

 

………………………………..                                 …………………………….

Tải về Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt điện mặt trời tại đây

Tải Mẫu Hợp Đồng

» Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời

Tại sao nên chọn dịch vụ lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại SUNEMIT?

Với kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, chúng tôi hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng cũng như đảm bảo mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm chất lượng mà còn cả trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Những lý do bạn nên lựa chọn dịch vụ lắp đặt hệ thống điện mặt trời của SUNEMIT:

  • Mong muốn khi thành lập công ty là cố gắng mang tới những công nghệ mới nhất trên Thế giới về năng lượng sạch từ điện mặt trời sẽ thay thế phần nào Nhiệt điện, Thủy điện… và những nguồn năng lượng hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt trong tương lai
  • SUNEMIT quyết tâm phát triển bộ giải pháp thiết bị điện mặt trời hòa lưới đồng bộ mang duy nhất tính thương hiệu SUNEMIT.
  • Cùng với đó sự năng động, sáng tạo, sở hữu đội ngũ nhân viên có chất lượng cao, giàu kinh nghiệm có khả năng phân tích và tư vấn chuyên sâu giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp.
  • Đội ngũ kỹ sư có tay nghề, chuyên nghiệp đảm bảo cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối
  • Thiết bị, dụng cụ chuẩn quốc tế 
  • Tinh thần cầu tiến, chúng tôi luôn cố gắng thay đổi để phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của thị trường và sự tin tưởng của quý khách hàng
  • Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị cao nhất – giải pháp đầu tư tiết kiệm nhất – sản phẩm có chứng nhận chất lượng – kỹ thuật thi công chuyển nghiệp – chế độ đãi ngộ tốt. 

Trên đây là mẫu hợp đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mà SUNEMIT chia sẻ. Là công ty điện mặt trời uy tín hàng đầu tại miền Bắc, chúng tôi luôn cố gắng để đem đến không chỉ là những sản phẩm chất lượng, những giải pháp hoàn hảo mà còn muốn đem đến cho khách hàng, chủ đầu tư những trải nghiệm hài lòng nhất. Nếu quý khách quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty điện mặt trời Hà Nội SUNEMIT thì hãy liên hệ qua số hotline 0826 889 489, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ!

5/5 - (1 bình chọn)
Ấn gọi nhanh
Gọi ngay
Ấn gọi nhanh
Tư vấn Về chúng tôi Zalo Messenger