Hãy để Điện Mặt Trời phục vụ gia đình bạn 24/7

Pin lưu trữ Điện Mặt Trời Battery-Lithium-Ion 48V100Ah

Hệ thống Điện Mặt Trời có lưu trữ dự phòng 48V100Ah tương đương với Chủ nhà có thể sử dụng thêm 4 số (4Kwh) điện từ bộ lưu trữ khi mất hoàn toàn điện lưới. Hệ thống thích hợp với gia đình sử dụng ít thiết bị, hoặc khu vực điện lưới tương đối ổn định, thời gian mất điện không quá 30 phút/lần.

Ấn gọi nhanh
Gọi ngay
Ấn gọi nhanh
Tư vấn Về chúng tôi Zalo Messenger